Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Syngnathiformes Šilovke i konjići

1thRed Šilovki i morskih konjića pojma označavaju riblje vrste iz obitelji Syngnathidae koja se čak i na prvi pogled razlikuje od ostalih vrsta riba našeg mora. U njihov rod još i spadaju vrste iz obitelji trubača Fistulariidae i šljuka Centriscidae.

  • Centriscidae

    1thŠljuke su ribe srednjih dubina te su zastupljene u cijelom Jadranu i svijetu. Naravno češća je na otvorenom moru.

  • Fistulariidae

    1thDvije vrste koje su nedavno došle u južnije i toplije djelove Mediterana su (Fistularia commersonii) i (Fistularia petimba). Prva vrsta prebjeg je iz Crvenog mora, dok je druga posjetitelj iz Atlantika te Crvenog mora istodobno. Ove vrste riba su predatori a mogu narasti do 5 kg.

  • Syngnathidae

    1thMorski konjići i šila brojne su i šarolike vrste u svim svjetskim morima, pa tako i kod nas postoji nekoliko vrsta ovih plahih riba. Ličinke malih riba razvijaju se u trbuhu mužjaka.