Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Cynoglossidae Listići

1thCynoglossidae (listići) su dosta slični oblikom kao i listovi ali nemaju repnu peraju nego su im leđna i trbušna peraja spojene u jednu. U Jadranu živi samo jedna vrsta.