Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Arnoglossus laterna

blijedicadistribucija

Narodni nazivi: Bljedica, list, platušica

Opis: Izduženog i asimetričnog oblika. Oči lagano ispupčene. Sivkasto žučkaste boje.

Veličina: Može narasti do  0,1 kg težine i  16 cm dužine.

Rasprostranjenost: Živi na pjeskovitom i muljevitom dnu od 3 do 100 metara dubine.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima.