Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Uranoscopidae Bežmeci

1thBežmeci su vrstama malobrojna obitelj, jako slična paucima. Karakterizira ih donja usna sa kojom mame ribu zakopani u pijesku. kod nas živi samo jedna vrsta.