Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Pagrus pagrus

pagarpagar distribucija

Narodni nazivi: Pagar, pargo

Opis: Zdepastog oblika, ovalno spljošten. Boje je crvenkasto blijede. Tamniji ako je iz uzgajališta. Izražajne su mu kričavo plave točke na vrhu repnih i trbušnih peraja. 

Veličina: Može narasti do 8 kg u težinu i do 75 cm u dužinu.

Rasprostranjenost: Živi na svim dnima i cijelom obalnom pojasu od 0 - 300 metara dubine.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima. Podjednako je grabežljiv i strvinar.

Napomena: Pagar je brojniji na južnim padinama i brakovima otvorenog mora nego u kanalima i sjevernom jadranu.