Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Diplodus puntazzo

MAR 5131picc

Narodni nazivi: Pic

Opis: Zdepastog oblika, ovalno spljošten sa špicastom gubicom. Boje je tamnosive sa crnim prugama a koje se protežu poprečno po bokovima koje su izražajnije kod manjih piceva. Uočljiva mu je crna mrlja na repu.

Veličina: Može narasti do 2.5 kg u težinu i do 50 cm u dužinu.

Rasprostranjenost: Živi na svim dnima i cijelom obalnom pojasu od 0 -200 metara dubine.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima ukljućujući alge. Mrijesti se krajem ljeta