Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Diplodus sargus

saragfratar

Narodni nazivi: Šarag, Sarak, Sarko

Opis: Zdepastog oblika, ovalno spljošten. Boje je tamnosive sa tatamljenim prugama koje se protežu poprečno. Izražajna mu je crna mrlja na repnu, te snažni zubi za drobljenje.

Veličina: Može narasti do 2.5 kg u težinu i do 45 cm u dužinu.

Rasprostranjenost: Živi na kamenom dnu i cijelog obalnog pojasa i brakova od 0 - 60 metara dubine.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima. Mrijesti se u proljeće.

Napomena: Postoje indicije da u Mramornom moru žive šarzi veći od 4 kg. U Jadranu nisu zabilježeni takvi ekstremi.