Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Argyrosoums regius

argyrosomus regiushama-distribucija

Narodni nazivi: Hama, grb, krb

Opis: riba je izdužena i bočno stisnuta. Boje je tamnosive. Unutrašnjost usta je žute boje sa mnoštvom oštrih zubi.

Veličina: Može narasti do 80 kg u težinu i do 200 cm u dužinu.

Rasprostranjenost: Živi na svim dnima i cijelom obalnom pojasu od 0 - 100 metara dubine. Preferira blizinu slatkih voda.

Biologija: Hrani se sa živim ribama koje grabežljivo lovi.

Napomena: Pretpostavka je da su malobrojne Hame ulovljene zadnjih nekoliko godina na području Hrvatske pobjegle iz ribogojilišta gdje se uzgajaju.