Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Echeneis naucrates

Golema priljepusapriljepusa-distribucija

Narodni nazivi: Priljepuša golema, ustavica

Opis: Duguljastog cilindričnog oblika, na glavi joj se nalazi djeličasta prionjiva ploča sa kojom se priljepi na domaćina. Boje je sivosmeđe sa bijelkastim ili žučkastim crtama..

Veličina: Može narasti do 3 kg u težinu i do 70 cm u dužinu.

Rasprostranjenost: Živi u pelagiju 0 - 200 metara dubine.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima i otpacima koje domaćin ostavi.