Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Regalecus glesne

pojaspojas-distribucija

Narodni nazivi: Pojas

Opis: Duga i tanka. Sive boje. Početak leđne peraje joj je jako dugačak, kao i prsne peraje. Crvene su boje, a ostatak tijela zna biti zelenkast ili plavkast s raznim crnim pjegama i linijama duž tijela.

Veličina: Može narasti do  250 kg težine i 11 metara dužine.

Rasprostranjenost: Živi do najvećih dubina. 

Biologija: Hrani se ribama i lignjama. 

Napomena: Ovo je najduža riba na svijetu.