Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Trisopterus minutus

ugoticadistribucija

Narodni nazivi: ugotica mala, mol, mulac

Opis: Lagano zdepasta, blago izdužena. Smeđo sive boje.

Veličina: Može narasti do 0,7 kg težine i 30 cm dužine.

Rasprostranjenost: Živi na svim dnima od 20 do 400 metara dubine.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima. U Jadranu najveće ugotice žive u Novigradskom moru.