Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Alosa fallax

lojkadistribucija

Narodni nazivi: Lojka, Ćepa

Opis: Izduženog i slabije spljoštenog oblika. Boje je zelenomaslinaste sa gornje strane uz vidljive crne točkice duž boka.

Veličina: Može narasti do  4,5  kg težine i  55 cm dužine.

Rasprostranjenost: Živi u pelagiju od 0 - 200 metara dubine, iako se najčešće susreće na ušćima rijeka.

Biologija: Hrani se sa svim organizmima. Mrijesti se u proljeće u rijekama i jezerima.

Napomena: Spada u strogo zaštićenu vrstu.