Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Huso huso

morunadistribucija

Narodni nazivi: Moruna, jesetra, strijun

Opis: Izdužena, šiljasta glava, sužena i kratka. Ima spljoštene i duge brčiće. Po bočnoj liniji ima štitove, po leđima također. Sa gornje strane jetamno zelene do smeđe boje a sa donje bjelkaste.

Veličina: Može narasti do 1000 kg težine i  900 cm dužine.

Rasprostranjenost: Živi u uščima rijeka i rijekama. Migira na velike udaljenosti.

Biologija: Hrani se svim organizmima. Životni vijek joj je duži od 100 godina. Spolnu zrelost doživi sa 13 godina starosti.

Napomena: Riba je strogo zaštićena vrsta. Osim u Jadranu u Hrvatskoj moruni ima i u Dunavu.