Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Torpedo torpedo

kolobarkadistirbucija-vl

Narodni nazivi: Drhtulja kolobarka

Opis: Plosnata i okruglog oblika. Glatka. Na repu ima dvije leđne peraje. Boje je smeđožućkaste sa 3-7 okruglih modrih pjega.

Veličina: Može narasti do 5 kg težine i 60 cm dužine.

Rasprostranjenost: Živi na muljevitom i pijeskovitom dnu od 3 - 350 metara dubine.

Biologija: Hrani se svim organizmima sa morskog dna.