Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Melicertus kerathurus

melicertus kerathurus-sj1fratar

Narodni nazivi: Velika kozica, kocka, štriga, baba

Opis: Sivkaste boje, išarana smeđim mrljama. Rub repa joj je ljubičast.

Veličina: Naraste do 250 mm i 0.08 kg težine.

Biologija: Hrani se sitnim organizmima i strvinama. Danju je zakopana u pijesak.

Rasprostranjenost: Živi na pješćanom i muljevitom dnu do 300 metara dubine. Najčešće se zadržava u blizini ušća rijeka.