Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Decapoda Deseteronošci

drugosaDeseteronošci su široka skupina rakova koja obuhvaća sve najpoznatije jadranske vrste poput jastoga, kozica, gambora. Pretpostavlja se da na svijetu živi oko 15.000 vrsta ovog reda.

 • Alpheidae

  ePucavce karakteriziraju asimetrična kliješta od kojih veća proizvode karakterističan pucketavi zvuk. Pucavci proizvode zvuk uz pomoč kavitacije. Jačina zvuka iznosi 218 decibela a pritisak je oko 80 kPa na 4 cm od raka što može ubiti manju ribu. Osim za lov, pretpostavlja se da rakovi i komuniciraju uz pomoć pucketanja.

 • Aristeidae

  fCrvene kozice su najvažniji koćarski ulov u mnogim zemljama zapadne Europe i Sredozemlja.

 • Atelecyclidae

  dKopači su rijetke i nedovoljno poznate vrste rakova koje žive u pješčanim rupama na većim dubinama.

 • Calappidae

  gCrvenopjegave rakovice često se ulove na pješćanom dnu povlačnim alatima i mrežama stajačicama. U Jadranu živi samo jedna vrsta iz ove obitelji.

 • Callianassidae

  fManja vrsta račića koja živi zakopana u mulju. Slične su vrstama iz obitelji karlića, razlikuju se najviše po tome št su im lijeva kliješta glomaznija.

 • Calocarididae

  dGrimizni zezavci obitavaju u mulju na većim dubinama. U jadranu živi samo jedna vrsta.

 • Crangonidae

  dVrste kozica, pjeskovarke, danju se ukopavaju u piješčano i muljevito dno, a noću slobodno šeću po morskom dnu. 

 • Diogenidae

  sRakovi samci iz ove obitelji imaju odliku da su svi "lijevoruki", odnosno za razliku od ostalih vrsta rakova lijeva kliješta su im snažnija.

 • Dorippidae

  vKratkorepci su manji račići dužih prednjih nogu i kratkih, na izgled zakržljalih, zadnjih nogu. Zadnjim nogama nose predmete sa dna i drže ih poviše svog oklopa.

 • Dromiidae

  dU Jadranu živi samo jedan kosmač. Često se kamuflira spužvama i plaštenjacima. 

 • Eriphiidae

  szbiracU Jadranu iz ove obitelji obitava samo jedna vrsta raka. Ujedno i jedan od najpoznatijih rakova koji se može naći u obalnim procjepima.

 • Galatheidae

  xStrigljači su manji rakovi kratkog jastolikog tijela i sa dugim kliještima. Najsrodniji su im rakovi samci.

 • Graspsidae

  sŠuše su obično rakovi hridinaste obale, sloja plime i oseke. I tog razloga i najčešći rakovi koji se viđaju na Jadranu.

 • Hippolytidae

  1stObitelj kozica čistaća koje skidaju parazite sa drugih organizama.

 • Laomediidae

  dNoćno krugalo je račić iz mulja sa velikim kliještima. U jadranu živi jedna vrsta ove obitelji.

 • Leucosiidae

  dSitnije vrste rakova koji se danju zakopavaju u pijesak i mulja a noću se izlaze hraniti. 

 • Luciferidae

  gSvjetlosne kozice žive pelagički bez doticaja sa morskim dnom. U Jadranu je zabilježena samo jedna vrsta.

 • Majidae

  11ergas 2Rakovice su rakovi sa dugim nogama. Često im je oklop obrastao algama koje same postave na sebe. Hrane se pretežito algama.

 • Nephropidae

  1thObitelj škampi u Jadranu broji samo dvije vrste. Hlapa i Škampa. Ove dvije vrse jedne su od najcjenjenijih Jadranskih rakova. Karakterizira ih dugo tijelo sa mišićavim repom te snažna kliješta.

 • Paguridae

  sSamotanci su brojna skupina rakova samaca široko rasprostranjena po Jadranu. Za razliku od obitelji rakova samaca njihova desna klješta su snažnija i izražajnija.

 • Palaemonidae

  hMale kozice su najbronija obitelj kozica u Jadranu. Obitavaju u pličem moru, najčešće uz samu obalu. Česte su u zajdenici sa raznim pridenvnim organizmima te kao čistaći od parazita.

 • Palinuridae

  1thObitelj Jastoga u Jadranu broji samo jednog od najcjenjenijih svjetskih rakova, u svijetu je broj vrsta jastoga oko 60. Od ostalih velikih rakova razlikuju se po tome što nemaju prepoznatljiva kliješta.

 • Pandalidae

  sDubokomorske mekušice su izgledom tipične kozice koje žive na srednjim i velikim dubinama. 

 • Parthenopidae

  dŠetsila su sitni rakovi sa karakteristično dugim kliještima koje su o odnosu na tijelo dosta glomazne. 

 • Penaeidae

  gU obitelj mekušica spadaju svijetski komercijalno najvažnije kozice koje se love i koje se uzgajaju u farmama.

 • Pilumnidae

  nRunjavci su sitni obalni račići koji su prekriveni finim dlačicam po cijelom tijelu.

 • Pinnotheridae

  dČuvarkuće žive u zajednici sa školjkama i plaštenjacima. Najčešće ga se nalazi u persiki, ali i dagnjama i kamenici. U vrijeme parenja napuštaju domaćina.

 • Pirimelidae

  wPirimelaSitrovi su sitne vrste račića koji obitavaju u obalnom pojasu. Oklop im je klasičan sa bodljikavim izraslinama na prednjoj strani.

 • Portunidae

  1Veslače karakteriziraju spljoštene zadnje noge uz čiju pomoć mogu plivati i zakopavati se u pijesak. Zbog te dodatne snage u nogama agresivniji su prema plijenu od ostalih vrsta rakova.

 • Processidae

  jKozice iz ove obitelji su omanje, noćne kozice. Najčešće žive u plitkom moru među morskim travama.

 • Scyllaridae

  qZezavci spadaju u skupinu velikih rakova. Nemaju kliješta ni duge izražajne antene. Na vrhu glave antene su im plohaste zbog čega se nazivaju i sove.

 • Sergestidae

  vDubokomorske vrste kozica koje žive u  batipelagičnom vodenom stupcu. Danju žive pri dnu a noću se penju u gornje slojeve mora.

 • Solenoceridae

  fKozice iz mulja su sitne vrste koježive na muljevitim naslagama dubljeg sloja mora, pliće su rijetke. U jadranu živi samo jedna vrsta ove obitelji.

 • Upogebiidae

  rKarlići su sitni račići dosta slični kozicama. Žive u kanalima koje iskopaju u pijesku i mulju. Poznati su ribarima udičarima i kao mamac pod imenom gambor i medo.

 • Xanthidae

  sMagaretari su ovalni i glatki rakovi  koji obitavaju po čitavom jadranu. Gotovo svima su kliješta crne boje.