Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Pinnotheridae Čuvarkuće

dČuvarkuće žive u zajednici sa školjkama i plaštenjacima. Najčešće ga se nalazi u persiki, ali i dagnjama i kamenici. U vrijeme parenja napuštaju domaćina.