Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Graspsidae Šuše

sŠuše su obično rakovi hridinaste obale, sloja plime i oseke. I tog razloga i najčešći rakovi koji se viđaju na Jadranu.