Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Macropodia czernjawsii

sablastdistribucija

Narodni nazivi: Sablasna crna rakovica

Opis: Sitna rakovica sa dugim i tankim nogama. Često prekrivena algama.

Veličina: Naraste do 11 mm

Biologija: Hrani se algama.

Rasprostranjenost: Živi u plitkom moru, češće u lagunama i kanalima u poljima morskih cvijetnica.