Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Ebalia nux

SZA 4345fratar

Narodni nazivi: Orah

Opis: Romboidno tijelo. Kvrgav. najčešće bijele boje.

Veličina: Naraste do 8 mm

Biologija: Hrani se algama.

Rasprostranjenost: Živi na pjeskovitom dnu od 90 do 1100 metra dubine.