Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Synalpheus gambarelloides

22825 580_360fratar

Narodni nazivi: Pucavac

Opis: Sitan i duguljas. Asimetrična kliješta. Bijel do crven.

Veličina: Naraste do 20 mm

Biologija: Hrani se sitnim organizmima..

Rasprostranjenost: Živi tvrdom dnu do 30 metara dubine.