Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Zbog lovostaja i bure ribari gube 15-20 tisuća kuna dnevno

ribaricaJednomjesečni lovostaj na bijelu ribu nije se toliko odrazio na ponudu iste na zadarskoj tržnici, koliko bura koja nekoliko tjedana, s malim prekidima, puše na zadarskom području. Naime, u svrhu oporavka resursa, donijeta je odluka kojom se zabranjuje obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom povlačnom mrežom - koćom u ribolovnim zonama C i D. Lovostaj se odnosi na razdoblje od 16. rujna 2015. godine u 00.00 sati do 15. listopada 2015. godine u 24.00 sata. Međutim, te zone obuhvaćaju područje od kraja kornatskog arhipelaga, pa sve do dubrovačkog akvatorija. Uz sve to, na snazi je i jednogodišnji lovostaj u području otoka Jabuke koji se također nalazi u zoni C.

Naknade za ribare

- Za ovakav tip mjere, tj. za one obuhvaćene ovom zabranom, moguće je sufinanciranje, odnosno ostvarivanje naknade u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Naravno, ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti propisani Uredbom (EU) br. 508/2014, odnosno po odobrenju Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. do 2020. od strane Europske komisije koji se trenutačno odobrava u Bruxellesu, rekao je savjetnik za ribarstvo i marikulturu u zadarskoj AGRRI Branimir Baždarić.

Baždarić kaže kako je jedan od osnovnih uvjeta za dobivanje obeštećenja, da ovlaštenik plovilom koje ide u privremenu obustavu ima ostvarenih ukupno 120 ribolovnih dana u 2013. i 2014., od čega 51 posto mora biti ostvareno u ribolovnim zonama C i D. Nadalje, da bi ostvarili pravo na potporu, članovi posade ribarskog plovila moraju biti zaposleni kod ovlaštenika za rad na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave, u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka i za vrijeme trajanja privremene obustave, ali ne dovodeći u pitanje uvjet da za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove. Drugim riječima, članovima posade za koje se traži potpora, se za razdoblje privremene obustave, isplaćuje naknada plaće kako to propisuje Zakon o radu.

Privezani u luci

- Jedan od uvjeta je da se ribarskim plovilom tijekom razdoblja privremene obustave ribolovne aktivnosti ne smije obavljati nikakva ribolovna aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, isto se može premjestiti, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjev za odobrenje se dostavlja Upravi ribarstva tj. upravljačkom tijelu, a mora sadržavati opis razloga premještanja ribarskog plovila te naznaku vremena i lokacije premještanja. Kako su svi ribarski brodovi duži od 12 metara u obvezi posjedovanja transpondera za tzv. VMS sistem (Vessel Monitoring System) koji utvrđuje poziciju svakog ribarskog broda. Svaki građanin može na internetu provjeriti poziciju broda preko AIS sustava. Zato je obveza ovlaštenika plovila, koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju za dodjelu naknade, da do 15. rujna 2015. godine obavijeste Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila za vrijeme trajanja ovog ograničenja obavljanja ribolova, objašnjavao je Baždarić dodajući da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem u ribolovnim zonama C i D, a ne žele sudjelovati u natječaju za sufinanciranje, tj. dodjelu naknade, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti pravo na naknadu.

No, kakav će, sve te mjere, imati efekt na obnovu ribljeg fonda, pokazat će tek vrijeme. U ovom trenutku se samo zna da je za to potreban dugogodišnji monitoring. Efekti ovog, jednomjesečnog C i D lovostaja, bili bi poznati tek za 2-3 godine. U međuvremenu, kako nam kažu u Ribarskoj zadruzi Zadar, zbog svih ovih okolnosti, ribari u prosjeku gube od 15 do 20 tisuća kuna dnevno. (Siniša Klarica/Zadarski list)