Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Jubilarni 100.-ti Morski utorak.

Dana 23.10.2012. u Gradskoj knjižnici Zadar održan je jubilarni 100.-ti Morski utorak. Tema ovog Morskog utorka bila je predstavljanje Ronilačkog saveza Zadarske županije. Sam događaj sastojao se od tri predavanja:

  1. Predstavljanje saveza – Duško Paulin, instruktor ronjenja
  2. Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada – dipl.ing. Ivan Mesić
  3. Ronjenje na podmorskoj kulturnoj baštini kroz zakonsku regulativu – Duško Paulin, instruktor ronjenja

 

morski utorakRonilački savez Zadarske županije zasad broji tri kluba pod svojim okriljem: Ronilački klub Zadar, Ronilački klub Sv. Roko, i Klub za ronjenje na dah 2 Dive. Ukratko je predstavljen svaki od navedenih klubova, opisane su njihove aktivnosti, ciljevi, kratka povijest, dok je Klub za ronjenje na dah 2 Dive predstavio ukratko njihov predsjednik, Božidar Matković. Sam Ronilački savez služebno postoji od travnja 2012. godine, premda je inicijativa za njegovim osnivanjem pokrenuta gotovo pola godine ranije, no administracijski i birokratski problemi uvjetovali su toliki vremenski razmak od ideje do osnivanja. Naravno, upućen je poziv svim ostalim klubovima i organizacijama Zadarske županije da se učlane u savez. Izneseni su slijedeći ciljevi saveza:

 

-         objedinjavanje i usklađivanje potreba interesa i aktivnosti članica Saveza u ronilačkom športu

-         uređivanje, organiziranje i provođenje  natjecanja i  sustava natjecanja u ronilačkom športu

-         promicanje stručnog rada u ronilačkom športu i skrb o kategoriziranim športašima

-          uređivanje  pitanja kategorizacije športaša, njihovog statusa i stegovne odgovornosti športaša

-         stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dostignuća u ronilačkom športu

-          sudjelovanje u ostvarivanju politike razvoja ronilačkog športa u Zadarskoj Županiji

-         planiranje i programiranje razvitka ronilačkog športa

-         ostvarivanje utvrđenog  programa rada, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost članica

-         valoriziranje programa potreba i interesa društva u ronilačkom športu i predlaganje njegovog financiranja nadležnom državnom tijelu

-         usmjeravanje proračunskih sredstava članicama Saveza - realizatorima programa i skrb o njihovom namjenskom trošenju

-         skrb o održavanju i korištenju športskih objekata

-         poticanje i pomaganje pri osnivanju udruga koje se bave ronilačkim športovima u Zadarskoj županiji 

-         suradnja i povezivanje sa ronilačkim međunarodnim organizacijama i asocijacijama sukladno posebnim propisima

-         organizacija ronilačkih aktivnosti na moru i rijekama, kroz sustav  kondicijske pripreme članica, s posebnom pažnjom i aktivnošću za očuvanje i zaštitu okoliša

-         suradnja sa nadležnim institucijama u zaštiti podvodnih kulturnih dobara sukladno posebnim propisima

-          suradnja sa nadležnim institucijama u slučaju potrebe zaštite i spašavanja ljudi i imovine, u smislu koordinacije rada članica koje se stavljaju na raspolaganje u slučaju elementarnih  nepogoda i drugih opasnosti

obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom, sukladno Zakonu.

paulinNeki od tih ciljeva već su prije ostvarivani u organizaciji samih klubova, poput organizacije državnog Jump Blue natjecanja u Zadru 2011.-te godine, ili edukacije članova HGSS-a, pa bi sada zahvaljujući savezu buduće inicijative trebale biti lakše ostvarive. Iznešeni su i planovi i ciljevi za 2013. godinu, te je poseban naglasak stavljen na edukaciju mladih ronioca, ne samo u vidu tehnika ronjenja nego posebno u smjeru zaštite okoliša i flore i faune Jadrana.

Iz tog razloga je posebno u ovo predstavljanje uvršteno predavanje dipl. ing.-a Ivana Mesića, koji je u 25 minuta održao predavanje o vrstama otpada, njegovom utjecaju na okoliš, i posebno istaknuo situaciju na otocima Zadarske županije, gdje smo imali priliku uvjeriti se da je i na otocima moguće imati organizirana odlagališta otpada o kojima se redovito brine, pa ne moramo gledati i tolerirati divlja odlagališta otpada uz ceste i slično.

Za kraj, instruktor ronjenja Duško Paulin održao je kraće predavanje o podvodnoj kulturnoj baštini. Iz tog predavanja mogli smo se uvjeriti u bogatstvo kojim Republika Hrvatska raspolaže, te saznati da Hrvatska ima 5 zaštićenih podmorskih arheoloških zona:

  1. 1.Zona otoka Vis, Biševo, Svetac i Brusnik
  2. 2.Zona otoka Lastova, Kopišta, Sušca, te okolnog arhipelaga
  3. 3.Zona otoka Palagruža
  4. 4.Zona otoka Mljeta
  5. 5.Zona Cavtata

Osim toga, u Republici Hrvstkoj postoji više od 400 podmorskih arheoloških nalazišta, od kojih su 200 ostaci brodoloma :

-          125 iz antike

-           4 iz srednjeg vijeka

-           71 iz novog vijeka (I. I II. Svjetski rat)

Ostala nalazšta spadaju u ostatke prapovijesnih i antičkih naselja i operativnih obala i luka.

U zaštićenim zonama, bez obzira da li je riječ o pojedinačnom lokalitetu ili široj zoni, moguće je samo organizirano obavljanje ronjenja (u smislu sportsko rekreativnog ronjenja) uz odobrenje Ministarstva kulture, odnosno nadležnog Konzervatorskog odjela.

Individualno ronjenje nije dozvoljeno.

Iznešen je između ostalog i problem urušavanja željeznih kaveza kojima su lokaliteti zaštićeni od kradljivaca, obzirom da željezo pod utjecajem mora propada i da sad ti kavezi koji bi trebali štiti lokalitet prijete njegovim uništenjem.

Na kraju, možemo zaključiti da je osnivanje ovog saveza pozitivan korak prema edukaciji mladih ronioca i uvođenja reda u ronjenje u Zadarskoj županiji, a obzirom na mrežu klubova s kojima klubovi članovi saveza surađuju iz cijele Hrvatske, i ne samo u njoj.

mes mat