Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Otkrivena i opisana nova vrsta planktonske dijatomeje u Jadranskom moru

downloadMaja Mejdandžić, doktorandica i doc. dr. sc. Sunčica Bosak u suradnji s kolegama s Biološkog odsjeka PMF-a, Instituta Ruđer Bošković te Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, otkrile su i opisale novu vrstu mikroskopske planktonske alge iz skupine dijatomeja (algi kremenjašica) koja živi u Jadranskom moru. Nova dijatomeja dobila je latinsko ime Entomoneis tenera prema delikatnoj silikatnoj strukturi i nježnom izgledu stanica vidljivim pod svjetlosnim mikroskopom. Rod Entomoneis Ehrenberg predstavlja penatne dijatomeje koje uglavnom nastanjuju brakične i morske sedimente, rjeđe plankton i slatke vode, dok o morskim planktonskim vrstama nema gotovo nikakvih informacija. U sklopu HRZZ uspostavnog projekta "Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA), voditeljice doc. dr. sc. Zrinke Ljubešić, provedena su terenska istraživanja na području obalnog i otvorenog mora od Dubrovnika do južnojadranske kotline (https://www.pmf.unizg.hr/bz/biota). Za potrebe taksonomskih istraživanja prikupljali su se i uzorci fitoplanktona u kojima je opažena i neobična, slabo silificirana penatna dijatomeja, čija je determinacija bila uspješna samo do razine roda. Uz sumnju da se radi o potpuno novoj vrsti za znanost, stanice neobične dijatomeje su izolirane u tri monoklonalne kulture na kojima se provela iscrpna morfološka (svjetlosna i elektronska mikroskopija) i molekularna (sekvenciranje tri genska markera i filogenija) analiza, a bitno je i naglasiti da se po prvi puta za opis nove vrste ovog roda uopće koristio molekularni pristup. Rezultati morfometrije (najmanja do sada opisana vrsta ovog roda), morfoloških karakteristika i filogenije potvrdili su da se radi o novoj vrsti za znanost koja je nazvana Entomoneis tenera Mejdandžić & Bosak, te je opis vrste objavljen u specijaliziranom taksonomskom časopisu Phytotaxa. 

Rad možete pročitati na poveznici: http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.292.1.1