Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Izvješće sa pilot-akcije prikupljanja izgubljenih mreža na moru (ghost-net fishing)

topPrikupljanje ribolovnih alata izgubljenih ili odbačenih u moru, predviđena je u okviru IPA ADRIATIC CBC PROGRAMA 2007-2013; PROJEKT: Sustav gospodarenja napuštenom ribolovnom opremom u Jadranskoj regiji / Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region – DeFishGear; u sklopu radnog paketa 6 – Sustav upravljanja odbačenim ribolovnim alatima i morskim otpadom.

DeFishGear projekt se bavi širim kontekstom problematike morskog otpada i u konačnici bi trebao rezultirati strateškom procjenom na regionalnoj razini. Veliki problem morskog otpada predstavljaju tzv. „ghost nets“, odnosno ribolovni alati slučajno izgubljeni, namjerno ostavljeni ili odbačeni u moru od strane ribara. U ovakve se alate i dalje nastavljaju zaplitati i stradavati brojni morski organizmi. Obzirom na njihove količine u moru, te dugovječnost sintetičkih materijala od kojega su napravljene, jedna su od glavnih vrsta otpada koja utječe na morski okoliš.

mreza1 mreza3 mreza5 mreza 2

U razdoblju od 20. do 24 listopada 2015. DeFishGear tim sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita (dr.sc. Nika Stagličić i Mišo Pavičić mag. biol. i ekol. mora, pod vodstvom dr.sc. Pera Tutman) u suradnji sa tvrtkom za podvodne radove Krka Sub Maris d.o.o. iz Splita, vlasnika Hrvoja Krstulovića, proveli su akciju pronalaženja i vađenja ribarskih mreža i drugih ribolovnih alata koji su izgubljeni ili odbačeni u moru. Pilot aktivnosti su provedene u akvatorijima ispred Rogača (Šolta), Crvene stine (Čiovo), te Viškom akvatoriju kao jednom od najatraktivnijih ribolovnih područja na Jadranu. Kontaktirajući lokalne ribare i ronilačke centre, potvrđeno je da se u podmorju oko Visa i okolnih otočića nalaze brojni ribolovni alati izgubljeni na morskom dnu. Pretražena su područja oko otočića Host, rt Bok termole, uvala Mala Travna, uvala Velika Travna, uvala Taleška.

mreza6 mreza4 mreza7 mreza8

Ukupno je ovim pilot-akcijama prikupljeno oko 450 kg zaostalih raznovrsnih priobalnih ribolovnih alata, koji su u povratku odloženi u poseban kontejner predviđen za takvu vrstu otpada, smješten u ribarskoj luci Vira na otoku Hvaru. Ovo je druga ovakva pilot-akcija provedena u splitskom okružju od početka projekta krajem 2014. godine., kojima je ukupno izvađeno oko 1 tone raznovrsnih priobalnih ribolovnih alata izgubljenih u moru.

ghost fish