Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Radni sastanak u vezi provedbe aktivnosti na projektu DeFishGear

hvar2U petak 12. lipnja 2015. održan je radni sastanak u vezi provođenja projektnih aktivnosti na projektu DeFishGear koje se odvijaju u ribarskoj luci Vira na otoku Hvaru. Cilj radnog sastanka bio je predstavljanje i procjena do sada provedenog na projektu, kao i zajednički dijalog o daljnoj suradnji svih zainteresiranih sudionika koji se susreću sa problematikom morskog otpada. Na radnom sastanku su sudjelovali znanstvenici sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo (doc.dr.sc. Pero Tutman kao voditelj projektnih aktivnosti Instituta, prof.dr.sc. Jakov Dulčić, dr.sc. Dubravka Bojanić Varezić, Jasna Šiljić, dipl.ing. biologije i ekologije mora i Mišo Pavičić, mag biologije i ekologije mora.), te predstavnici RERA S.D., ribarske zadruge "Hvar", Grada Hvara, Nautičkog centra Hvar, te Komunalnog Hvar i LAG Škoji.

hvarNa sastanku održanom u Gradu Hvaru, u Gradskoj vijećnici – Lođi, zaključeno je kako je potrebno i osobito važno nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima sakupljanja i zbrinjavanja morskog otpada i odbačenih ribolovnih alata i nakon završetka projekta. Također iskazana je potreba da se određene djelatnosti prošire, kao i da se unaprijede postojeće. Kako bi se ove aktivnosti mogle nesmetano odvijati i u budućnosti potrebno je osigurati određene izvore financiranja, a spomenuti su i određeni fondovi koji predviđaju obavljanje sličnih aktivnosti stoga će vjerojatno biti moguće s nastavkom u ovom smjeru. Zaključeno je da kako bi ovakav sustav u potpunosti funkcionirao potrebno je iznaći načina da se ribari, kao ključni dionici dodatno stimuliraju kroz potpore za obavljeni rad. Navodi se da će se na temelju iskustava stečenog kroz obavljanje pilot akcija u sklopu projekta DeFishGear moći izraditi smjernice za proširenje i nastavak postojećih aktivnosti. Izneseno je kako se ovim projektom uspjelo nešto iznimno važno, povezati dionike na različitim razinama što je bio prvi korak u uspostavljanju uređenog sustava vezanog za sakupljanje, zbrinjavanje i eventualno recikliranje morskog otpada. Stoga je na kraju rečeno da očekuje nastavak dobre suradnje na dosadašnjem projektu kao i priprema novih projektnih prijedloga.

ghost fish