Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Sepiola ligulata

Sepiola  Ligulatafratar

Narodni nazivi:  Jezičasti bobić

Opis: Zdepastog, ovalnog oblika. Peraje okruglaste na kraju tijela. Velika glava sa razvijenim očima.

Veličina: Naraste do 2 cm dužine.

Biologija: Hrani se sitnim organizmima sa morskog dna.

Rasprostranjenost: Živi na pjeskovitom dnu od 50 do 200 metara dubine.