Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Octopus vulgaris

Cres20091025 049fratar

Narodni nazivi: Hobotnica, Mušun, Mrkać. Fulp

Opis: Osam krakova sa dvorednim prijanjaljkama. Krakovi 4-5 puta duži od tijela. Boja promjenjiva sa okolišem.

Veličina: Naraste do 1.30 m i 20 kg težine

Biologija: Hrani se uglavnom rakovima i školjkama, ponekad i ribom, hobotnicama i gotovo svim morskim organizmima. Mrijesti se na proljeće.

Rasprostranjenost: Živi na svim dnima do 200 metara dubine. Najviše opstaje na mjestima sa manje grabežljivaca poput unutrašnjih kanala. Ne voli ušća rijeka.