Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Kantar

1Svake godine početak grijanja mora u travnju znači odlazak na tradicionalna lovišta kantara koji su u ovo doba godine najveličanstveniji. U podvodnom ribolovu, posebno na sjevernom jadranu kantari se love cijeli travanj pa sve do sredine svibnja na sasvim drugi način nego što se love u ostatku godine. Grijanje mora ne odvije se brzo kao grijanje zraka, pa se pojava kantara uvijek nekako poveže kalendarski sa travnjom. Za proljetnu pojavu kantara dosta je da more prosječno ugrije samo pola stupnja, da temperatura pređe 12-13 stupnjeva i velika jata pronalaze pogodne rupe ili kamenita hrapava područja u kojima će uskoro polagati i čuvati svoja jajašca. U podvodnom ribolovu, kantar je, tamo gdje ga ima, jedna od lakših lovina. No njega nema svugdje iz razloga što se radi o "dubinskom" sparidu koji uglavnom živi dublje od 30 metara pa negdje do 150 ovisno o terenima. Stoga nije ni čudo što su kantari upravo brojniji na brakovima i strmijim obalama otvorenog mora, a većina ribolovaca ih vidi i ulovi samo u ovo doba godine.

Gdje ih tražiti?

12Sjeverni podvodni ribolovci obično su ljubomorni na južne iz razloga što južni imaju veći broj vrsta kao što su gof, kirnja, barakuda, dok su južni zavidni na sjeverce zbog većeg broja lubina i naravno kantara koji se u ovom dijelu godine na nekim područjima mogu naći plitko i to u većim količinama. Iako će u ostalom dijelu godine ove lovine biti dostupnije ribolovcima južnih krajeva, pogotovo onima koji odlaze na otvoreno more. Kantar u travnju ustvari je već postao tradicionalna fešta ribolova i to je ono što svi podvodni ribolovci sanjaju kroz dugu zimu. Kantari iz sjevernog jadrana iz nekog razloga za svoje rupe gdje će izleći jajašca odabiru pliće more od njihovih rođaka u južnom Jadranu gdje su rupe pliće od 30 metara jako rijetke. Pronaći rupe od kantara nije jednostavan posao. On zahtjeva veliki trud i puno zarona dok se ne uoči jato, pa je iz prijašnje rečenice jasno da je broj sretnih ronioca u južnom jadranu koji idu ciljano na kantare jako mali a na sjevernom jadranu puno veći. Jedan od dodatnih problema je i mutno more koje u ovo doba godine obično ne dopušta vidljivost veću od 10 metara a pliće od 10 metara čak ni na kvarnerskim pozicijama nije lako pronaći kantare.

Različite taktike lova

2Lov na kantare tijekom travnja razlikuje se od načina lova na ovu vrstu ostalog dijela godine. Vjerojatno je da lovci koji u tih nekoliko dana mrijesta ostvare odlične rezultate tijekom godine neće ni vidjeti velike kantare iz razloga što ne dolaze u plića područja, stoga je ovo jedina prilika da se ulovi ova vrsta ribe. Tijekom godine valja ih tražiti na kamenitim brakovima, pogotovo onim strmim i udaljenim od obale, još pogotovo ako su ti brakovi na otvorenom moru onda je kantar gotovo sigurno prisutan na toj lokaciji. Hoćemo li uhvatiti kantare na toj lokaciji ovisi o slučajnosti, tj. hoće li oni odlučiti prići pliće u tom trenu. Kantari su najčešće u velikim jatima a često ih se može vidjeti i sa površine prije nego zaronimo. Ovu vrsta ribe puno manje se plaši podvodnih ribolovaca pa neće pobjeći čim nas ugledaju. Na kantara zaranjamo direktno i riba će se početi udaljavati ali nam može dopustiti da priđemo na domet. Dva su problema koja susrećemo prilikom lova na poniranje prema ribi. Prvi je taj da nam je teško odrediti jedinku koja nas zadovoljava kao lovca, jer uvijek nam se čini da je pokraj nje veći i deblji komad. To nas zna zbuniti jer dok se mislimo koju ribu ćemo gađati vrlo lako ostanemo bez zraka. Najbolji savjet je da se prilikom zarona prema određenoj ribi orijentira baš na nju pa makar bila nešto manja od one koja nam u tom trenutku nije ciljana. Druga stvar je ta da su nam kantari prilikom udaljavanja gotovo uvijek okrenuti leđima pa nam je površina koju moramo pogoditi smanjena na malo više od širine ribe. Tu dolazi do izražaja preciznost puške pa je ova riba idealan pokazatelj koliko nam puška zapravo leži u ruci. Kako su rijetki lovci koji su na brakove došli loviti kantare obično kod sebe imaju velike i manje pokretne puške kojima je lov na ovu ribu prilikom poniranja dosta nesiguran. Zato ako ugledate jato kantara slobodno padnite na dno, napravite čeku na veliku ribu poput gofa i zubaca, vjerojatno će se dogoditi to da će vam kantari prilikom čekanja doći u domet. Ukoliko je brak nešto veći možete kružiti po njemu i raditi čeke u svim smjerovima, kantari će se vračati ali i biti nešto oprezniji nego prije. Brakovi koji su površinom manji i strmiji ne drže kantare toliko dugo pa će nakon maksimalno dva ulovljena primjerka ostali otići u dubinu. Velike kantare možemo naći i na strmim obalama južnih obala otoka, tj. onog dijela obale koja je okrenuta prema otvorenom moru. Taktika lova na takvoj lokaciji slična je onoj na brakovima s tim da će ovdje češće kantari biti samostalno ili u manjim jatima. Na takvim mjestima kantare nalazimo i u plavome dalje od obale, samo treba imati hrabrosti udaljiti se od obale. Na čeku ih možemo loviti samo ako nađemo poziciju u strmini oko koje se vrte i na kojoj možemo leći.

Proljetni lov

5Tijekom travnja i svibnja kantari se love na sve moguće tehnike. Najpopularniji način je lov po rupama s obzirom da kantari ulaze u procjepe i rupe na kojima su se odlučili mrijestiti. Oko takvih rupa i u njima se zna nalaziti i stotine velikih kantara mužjaka, kao i tisuće sitnih ženki (manjih od 60 deka) koje podvodni ribolovci rijetko love. Kod lova u rupi važan je pristup i korištenje manjih pušaka poglavito onih koje na strijelama imaju montirane osti sa kojih se riba teško skine a i ne radi preveliku buku prilikom pogotka. Rupe koje kantari odabiru najčešće su duge i široke ali to mogu biti i uske ploče u kojima ih je nešto teže dohvatiti. Ovakav lov nije "sakupljanje ribe" kako će mnogi pomisliti s obzirom na veliku količinu riba, već jako duga potraga za kantarima koji često na dolazak podvodnog ribolovca reagiraju odlaskom na pučinu ili zabijanjem u nedostupni dio rupe. Oni koji pobjegnu ostaju u blizini i vrate se u rupe nakon desetak minuta pa se upornom i napornom igrom mačke i miša ulovi nekoliko cijenjenih ribica. Podvodni ribolovci najviše ulove one neodlučne kantare koji nisu sigurni kako bi reagirali ali takvih je sve manje jer genetski nakon godina lova ostaju uvijek oni najpametniji. Logično je da ih možemo u ovo doba godine uhvatiti i na čeku tako što ćemo stati u blizini njihove rupe i čekati ih da se počnu vračati. Možda bi bilo dobro i u prvom zaronu odraditi čeku dok im se još nismo sasvim blizu približili.

Kantar

7Kantar je posebna riba koju mnogim ribolovcima ostane u lijepom sjećanju zbog svoje borbenosti. Bijela riba, sparid koji većinu vremena provodi visoko od dna, poput sitnih gira, modraka, stoji u jatima okrenut prema morskoj struji. Za njega će mnogi reći da je u Jadranu jedna od brojnijih riba, što vjerojatno i je jer kada ih vidimo obično to budu nepregledna jata, a ulovi svim ostalim ribolovnim alatima često budu brojčano impozantni. Osim u podvodnom ribolovu jako često se lovi svim udičarskim alatima, vršama i zapasima. Kantar je i strvinar, i lovac i sakupljač, prilično brzo raste. Ima jako mala usta ali agresivnošću će doći do zalogaja. Aktivan je i tijekom dana i noći. Mlađi i nezreli kantari najčešće odrastaju u gustim poljima posidonije i algama pa ćemo ovu vrstu ribe moći vidjeti u svakom plićem kanalu i uvalama naše obale. Kad postanu spolno aktivni odlaze iz tih područja na veće dubine, a brojni su na svim brakovima pa čak i onima od preko 100 metara dubine. Kao i ostale ribe koje su po prirodi odvojene od dna plavkaste je boje a tijekom mrijesta mužjaci se kite izrazito plavom, možda kričavo plavom bojom. Tamne pruge vjerojatno služe za dokazivanje muškosti ili mimikriju. Na ženkama ostaje ista boja tijekom mrijesta kakva im je cijele godine. Mijenjaju spol tijekom života pa su prvo ženke do težine oko šezdesetak dekagrama. Mužjaci mogu težiti i preko 2.5 kg.

Etika Lova

9Logično je da se za vrijeme mrijesta postavlja pitanje je li uredu iskorištavati takvo razdoblje za lov na bilo koju ribu. Svaki ribolvoac će imati drugačiji pristup etičnosti ali se on uvijek svede na sebično preferiranje vlastitih aktivnosti. Ovo pitanje nije zakonski važno s obzirom da lovostaj na kantare ne postoji, prije je postojao upravo u ovo doba pa je ukinut. Prije svega u sportskom ribolovu niti ne smijemo uhvatiti više od 5 kg ribe a to bi za ovo razdoblje trebalo biti oko 5-8 komada mužjaka što bi u ukupnom broju kantara koje se nalaze na toj lokaciji bio mizeran. Bez obzira na nešto lakši lov kantara u ovo doba godine, uloviti 10-tak komada zahtjeva vrlo dug ribolov, nekoliko sati dugih i dubljih zarona i pokušaja, a to sve ako uz pretpostavku da poznajemo mjesto na kojem se mrijeste. Prema tome neće svatko moći ostvariti tako bogat ulov pa čak nekad ni oni najbolji podvodni ribolovci koji su iskusniji i istrenirani. Jedna od negativnih strana je ta da mužjaci kantara imaju zadaću da se brinu o jajašcima na način da ih čuvaju od gladnih sitnih riba poput fratrića i girica koje će pokušati napasti mrjestilište. Podvodni ribolovac dok roni konstantno tjera kantare sa svojih jajašaca i tako ostavlja mogućnost sitnim ribama da konzumiraju dio jajašaca. Opet se postavlja pitanje koliko će jajašaca nestati neprirodno jer u većim dubinama, tj. onim koji su nedostupnije podvodnim ribolovcima, ovakvih mrjestilišta ima jako puno. Pozitivna stvar je ta da se ženke kantara ne diraju jer nisu interesantne za lov dok pokraj njih stoje veliki mužjaci pa su svi manji primjerci od pola kg "zaštićeni" od podvodnih ribolovaca. Mrijest kantara traje jako kratko, oko desetak dana i u to vrijeme najčešće je nekoliko dana loša prognoza vremena pa se broj dana još više smanjuje. Bez obzira što se kantari love godinama na ovakav način vidljivo je da je i dalje jedna od brojnijih riba jadranskog mora.