Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Ceh za ribarstvo poručuje vladi: Povucite mreže potegaće iz upotrebe!

Fishing boat_Che_Guevara_1Dubrovnik je danas domaćin 17. susreta ribara Hrvatske obrtničke komore (HOK) koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede sa središnjom temom "Što čeka hrvatske ribare nakon ulaska u Europsku uniju".

Predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a Vladan Bojić u uvodnom je izlaganju ustvrdio kako su hrvatski ribari najveća žrtva ulaska u Europsku uniju.

"Nakon što smo propustili provedbu ZERP-a, Europa nam je nametnula kroz Poglavlje 13 velika ograničenja. Očekivali smo da ćemo lakše doći do novca iz europskih fondova, no Europa mijenja politiku i uvodi nove restrikcije, a u Hrvatskoj je zadnjih 20 godina u ovom području napravljen popriličan nered", kazao je Bojić.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Ljubo Kučić rekao je kako unatoč tome što hrvatsko ribarstvo proteklih godina bilježi pozitivne rezultate i pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilancu, sudionika u ribolovu je previše i idućih godina država će intenzivno raditi na osiguranju sredstava za povlačenje iz ribolova.

Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec naglasio je kako ribarstvo i marikultura imaju izvozni potencijal, ali kako se od hrvatske države očekuje da uloži veće napore ka ostvarivanju boljih uvjeta za proizvodnju i bolje organizirano tržište ribom i ribarskim proizvodima.

Na susretu su doneseni zaključci kojima se traži od Vlade da formira nacionalni fond iz kojeg će se financirati otkup ribarskih mreža potegača te se predlaže da se potegači povuku iz upotrebe uz pravičnu naknadu po kriteriju aktivnosti i veličine alata.

Također, traži se da se povlačenje brodova iz ribolova uz financijsko obeštećenje može dozvoliti samo po kriteriju aktivnog alata radi kojeg je nužno smanjivanje veličine ribolovnog napora.

Od Vlade se traži da se donese nova odluka o subvencioniranju cijene goriva za ribarska plovila po istom modelu iz 2012., te da se donese poseban zakon o marikulturi kojim će se precizno urediti korištenje pomorskog dobra kako na moru tako i na kopnu, kao i način dobijanja koncesija i povlastica za uzgoj.

Ribari traže i odgovarajuću zamjena za dosadašnji način poticaja po kilogramu ulovljene ribe do ulaska u EU.

Sljedeći, 18. susret ribara održat će se u Splitsko-dalmatinskoj županiji.