Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Ceh ribara pohvalio suradnju s Upravom za ribarstvo i Institutom za ribarstvo i oceanografiju

ceh ribaCeh za ribarstvo i akvakulturu održao je 22. veljače sjednicu, na kojoj su nazočili predstavnici Uprave za ribarstvo i Instituta za ribarstvo i oceanografiju. Iz Uprave za ribarstvo sudjelovao je pomoćnik ministra poljoprivrede mr. sc. Ante Mišura sa suradnicima – mr. sc. Irenom Jahutkom i mr. sc. Marijem Rogošićem, a iz Instituta za ribarstvo i oceanografiju ravnatelj dr. sc. Nedo Vrgoč. Članovi Ceha, predstavnici Uprave za ribarstvo i Instituta ocijenili su zajedničku suradnju odličnom, posebice je pohvaljen protok informacija od Ceha ribara komore prema upravi i obrnuto. Predsjednik Ceha za ribarstvo Mato Oberan istaknuo je da je u posljednje vrijeme, kroz zajednički rad s Upravom donesen niz mjera koje su poticajne za razvoj ribarskog sektora, od prava na oslobođenje od plaćanja trošarina na pogonsko gorivo, pravilnika o radnom vremenu na ribarskim brodovima, kao i suradnje na provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Pomoćnik ministra za poljoprivredu Ante Mišura također je pohvalio suradnju Uprave za ribarstvo s ribarskim sektorom, ali i Institutom za ribarstvo i oceanografiju, naglasivši da se zajedno bore da se sačuva hrvatsko ribarstvo, koliko je to moguće, s obzirom potrebu smanjenja ribolovnog napora koja dopire iz Europske komisije.

U nastavku sjednice pomoćnik ministra mr. sc. Ante Mišura, ravnatelja Instituta mr. sc. Nedo Vrgoč te članovi Ceha Romeo Mikičić i Boško Edison izvijestili su ostale članove Ceha o sudjelovanju na sjednicama MEDAC-a u Cataniji i Rimu. Naši predstavnici ribara na tim su sastancima, među ribarima iz cijele Europe, imali priliku lobirati za interese hrvatskog ribarstva.

Mr. sc. Nedo Vrgoč istaknuo je također jako dobru suradnju s ribarskim sektorom naročito kroz plan prikupljanja podataka. Izvijestio je prisutne i o procjeni stokova. Preporuke sa sastanka u Cataniji išle su prema smanjenju ribolovnog napora. Naglašeno je da je stanje loše, ali i da će se ići na regionalni pristup, da se prihvate specifičnosti određenih područja na Jadranu.

Mr. sc. Irena Jahutka izvijestila je aktualnostima vezanim uz provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. U nastavku je bilo riječi o aktualnoj ribarskoj problematici te pripremama za 21. Susret ribara HOK-a, koji će se održati u listopadu u Ličko-senjskoj županiji. (HOK)