Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Ribarima koji koriste bezolovna benzinska goriva omogućen povrat trošarine

ribarima koji_koriste_bezolovna_benzinska_goriva_omogucen_povrat_trosarine_largeRibari koji koriste bezolovna benzinska goriva moći će dobiti povrat trošarina, zahvaljujući inicijativi Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore. Naime, Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a, kao jedan od zaključaka sa 19. susreta ribara 2014. godine, istaknuo je kako gospodarskim ribarima koji koriste benzin za pogon ribarskih plovila treba omogućiti povrat trošarine na način kao što je to omogućeno i onima koji koriste "plavu naftu". Procjenjuje se da će to pravo ostvariti između 500 i 700 aktivnih ribara, što će im smanjiti troškove poslovanja i donijeti značajne uštede.

U „Narodnim novinama“ broj 02/2016 od 5. siječnja 2016. godine, Ministarstvo financija objavilo je Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu.

Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

Godišnju kvotu potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu i Registra ribarske flote, i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.

Pravo na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu korisnici toga prava ostvaruju temeljem podnošenja zahtjeva na Obrascu ZRB koji je sastavni dio Pravilnika.

Zahtjev se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.

Uz propisani Obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti dokumentaciju navedenu u Pravilniku.

Zahtjevi se podnosi odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini.

Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava.

Navedeni Pravilnik i potrebni obrasci modu se naći na poveznici

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_2_11.html

(Ministarstvo poljoprivrede, HINa, HOK)