Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Otvorena veletržnica ribe u Tribunju

VELETRZNICA-TRIBUNJVeletržnicu je otvorio ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, uz prisutne, Zorana Smolića, zamjenika župana Šibensko – kninske županije, načelnika općine Damira Pilipca, Roberta Popova, upravitelja Ribarske zadruge Adria te Jadranku Fržop, pročelnicu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj. Načelnik Pilipac se po otvorenju obratio svima prisutnima te im uputio prigodan govor koji donosimo u cijelosti:

“Inicijativu za izgradnju Veletržnicu ribe u Tribunju pokrenulo je Ministarstvo poljoprivrede i Ribarska zadruga Adria iz Tribunja 2009. godine. Istu inicijativu podržala je Općina Tribunj i Županija Šibensko-kninska. Tada je na zajedničkom sastanku bio dogovoren model izgradnje objekta veletržnice, a od strane Ministarstva pomorstva dano obećanje da će se izgraditi državna cesta od veletržnice do Jadranske magistrale, kako bi se s jedne strane rasteretio promet kroz mjesto i s druge strane omogućio brži pristup hladnjača autoputu.
Iako u Općini Tribunj postoje dvije državne koncesije od kojih država zajedno s Županijskim koncesijama, godišnje ubire preko milijun kuna, navedena prometnica izgubila se u odredbama Uredbe i naredbi resornog ministra.

Temelj izgradnje veletržnice ribe bilo je zatvaranje pregovora u poglavlju Ribarstva i tako napravilo veliki korak prema završetku pristupnih pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji.
Zakonska obveza sadržana je u Nacionalnom dokumentu Strategije poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske iz 2002. i Nacionalnom programu proizvodnje i potrošnje ribe u RH, koji je donesen na 55. sjednici Vlade RH iz 2003. godine.
Temeljem navedenih akata Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izradio je studiju izvodivosti izgradnje i adaptacije dijela ribarske infrastrukture sukladno pravnoj stečevini EU.
Navedenom studijom predložen je model upravljanja veletržnicom ribe na način u kojem udjele stječu Ministarstvo, regionalna uprava, lokalna uprava i organizirani ribari vodeći računa da niti jedan ulagač ne stekne dominantnu ulogu na veletržnici.
Sličan rad objavio je Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu pod nazivom Ustroj i funkcioniranje veletržnica ribom u Hrvatskoj pozivajući se na Uredbu o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko iz 2009. godine.
Zašto se od navedenog modela od strane resornog ministarstva odustalo i temeljem kojih propisa nije mi poznato.
Što se tiče izgradnje samog objekta veletržnice ribe iz dijela sredstava u visini od 75% cjelokupne investicije koje je financirala Europska unija, pretpostavljam da Vam je poznato da je cjelokupnu natječajnu proceduru za odabir izvođača radova kao i sva plaćanja izvođača CONING EKOGRADNJA proveo SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU).
Zašto je na natječaju izabran baš taj izvođač, iako je već tada u javnosti bilo poznato da je isti bio u blokadi više od 6 mjeseci, nije mi poznato. Upravo zbog te činjenice došlo je do probijanja rokova izgradnje, a resornom ministarstvu trebalo je otprilike 6 mjeseci da pronađe model kojim bi se financirao završetak izgradnje objekta. Nadalje, kod samog stavljanja objekta u funkciju pojavili su se problemi koncesije jer je objekt rađen na pomorskom dobru.
Sa svom navedenom problematikom resorno ministarstvo bilo je upoznato od samog početka putem svojih ovlaštenih predstavnika u Skupštini i Nadzornom odboru društva, kojim sjednicama su prisustvovali i pomoćnici ministra te predstavnici uprave ribarstva.
Danas kad svečano otvaramo početak rada Veletržnice ribe u organizaciji resornog ministarstva i kad ovom svečanom činu prisustvuje sam ministar ne ostaje nam ništa drugo nego nadati se da će nadležno ministarstvo bez zadrške pokrenuti promjene zakonodavnog okvira kojim će se omogućiti funkcioniranje rada veletržnica te posebno urediti neuređene odnose u sektoru ribarstva i sustavu potpora, uz adekvatan inspekciji nadzor te usmjeriti promet ribe kroz legalne tokove i na taj način omogućiti ribarima konkurentnost na europskom tržištu kako bi mogli živjeti od svog rada, a ne uništavati svoje mukotrpno stečene brodove. Uređivanjem djelatnosti ribarstva, te o koristi koju bi imala šira društvena zajednica, smatram da nije potrebno dalje obrazlagati.
Dozvolite mi na kraju da se posebno zahvalim članovima Skupštine i Nadzornog odbora Veletržnice ribe te Robertu Popovu, upravitelju Ribarske zadruge Adria bez čije inicijative i osobnog aganžmana ova priča ne bi zaživjela. Zahvalio bih se i svim tribunjskim ribarima koji su vlastitim sredstvima sudjelovali u izgradnji ribarske luke, novoj direktorici Elizabeti Kobeščak koja velikim trudom pokušava ovaj objekt staviti u funkciju te na kraju i resornom ministru Tihomiru Jakovini koji je, iako pred izbore, našao vremena dati podršku ovom projektu.” (Šibenski portal)