PDA

Pogledaj cijelu verziju : Lutrija je zabranjenaMarin Huzjak
14.01.2013., 23:45
Održavanje na ovom forumu lutrije i lutrijskih igara na sreću je zabranjeno zakonom. To je ujedno i pravilo foruma.


Naime, Zakon o igrama na sreću (NN 87/09) (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2128.html) određuje u čl. 9. st. 2. kako Hrvatska Lutrija d.o.o. ima isključivo pravo privređivanja lutrije, i to na temelju posebnih zakonom propisanih ovlaštenja.

U čl. 5. st. 2. određene su vrste lutrijskih igara na sreću, a iste su u smislu istog zakona definirane člankom 4. st. 1. toč. 10. a) -d).

Članak 73. stavak. 1. određuje novčanu kaznu (za prekršaj) u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna za fizičku osobu (korisnika foruma) koji priredi/organizira lutriju.
Dalje, Članak 73. stavak. 2. određuje novčanu kaznu (za prekršaj) u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna za vlasnika foruma na kojem se priređuje lutrija.


Vodstvo (kao i vlasnik) foruma, poštujući stroge zakonske odredbe, zabranjuje održavanje lutrijskih igara na ovom forumu te se ograđuje od eventulano prikrivenog organiziranja istih.


Vrste i definicije lutrije iz Zakona o igrama na sreću:


Vrste igara na sreću
Članak 5.
(2) Lutrijske igre jesu:
1. igre čiji je rezultat uvjetovan izvlačenjem brojeva ili simbola nakon zaključenja prodaje:
a) loto i slične igre,
b) brojčane lutrije,
c) bingo i slične igre,
d) keno i slične igre,
e) tombola i slične igre,
f) dodatne igre uz igre iz ove točke;


Definicije pojmova
Članak 4.
U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

10. lutrijske igre na sreću:

a) igre s izvlačenjem (brojčane igre) čiji je rezultat posljedica izvlačenja brojeva, simbola ili kupona koje provodi priređivač igre. Izvlačenje je slučajni odabir određenog broja brojeva, simbola ili slova iz definirane skupine brojeva, simbola ili slova koje se provodi nakon zaključenja uplate (loto, keno, bingo, klasična lutrija, joker i slično),
b) igre s unaprijed utvrđenim rezultatom kod kojih je unaprijed određen ishod, odnosno predodređena je dobitnost ili nedobitnost pojedine srećke odnosno kombinacije te broj i visina mogućih dobitaka u seriji odnosno kolu. Igrač neposredno nakon uključenja u igru saznaje ishod igre (instant i ekspres lutrije, elektronske lutrije i slično),
c) igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom neizvjesnog događaja, sportskih ili nekih drugih natjecanja predloženih od priređivača, a okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni priređivači ni igrači (sportska prognoza),
d) igre čiji je rezultat uvjetovan igračevim odabirom redoslijeda odigravanja pojedinih elemenata igre. Svaka odigrana srećka odnosno kombinacija potencijalno je dobitna dok je igrač ne odigra;


Molimo da ovo poštujete. Hvala!

Vodstvo foruma